Bc. Jakub Kucharczyk

Bachelor's thesis

Měl Machiavelli pravdu?

Was Machiavelli right?
Abstract:
V této práci se zabývám Machiavellim jako člověkem, který je vlastenec, hrdý na svou vlast. Muž, který se pokusil vytvořit díla, jež pohnula světovým myšlením, ale základním důvodem bylo přání: Najít a připravit vládce v ideálního panovníka, který sjednotí Itálii a vyžene všechny, kdo mohou usilovat o její svobodu. Zabývám se myšlenkou, proč má Machiavelli pravdu, příčiny a důvody těchto mých názorů …more
Abstract:
In this project I am concerned with Machiavelli as a person who is a nationalist, proud of his mother land. The man who tried to create works which move world thinking, but the basic reason was a wish: to find and prepare ruler into ideal monarch who will unite Italy and drive out everyone who can struggle for freedom. I am concerned with the idea why has Machiavelli truth, the causes and reasons of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2012
  • Supervisor: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics

Theses on a related topic