Mgr. et Mgr. Terézia Dlhošová

Bachelor's thesis

Validita psychologických škál religiozity a spirituality

The validity of psychological measures of religiousness and spirituality
Abstract:
The thesis deals with the validity of psychological scales of religiosity and spirituality. It presents a short overview of basic types of the scales and points out the different concepts they are referring to. It describes the manners of scale´s validization and discusses its weaknesses. There are many unspecific terms and changing concepts demonstrated by contentual analysis of the measurements. …more
Abstract:
Práca pojednáva o škálach spirituality a religiozity. Podáva stručný prehľad základných typov škál a poukazuje na rozdielne koncepty, z ktorých vychádzajú. Popisuje spôsob overovania validity u jednotlivých škál a zamýšľa sa nad jeho slabinami. Obsahovou analýzou škál poukazuje na nejasné pojmy, ktoré sa v nich používajú a tiež zamieňanie meraného javu s inými konceptmi. Práca porovnáva škály medzi …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2012
  • Supervisor: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta