Bc. Tomáš KŮRA

Diplomová práce

Životní styl vysokoškolských studentů

Life style of university students
Anotace:
Životní styl člověka je jednou z determinant zdraví. Tvoří ho komplex faktorů, které mají významný vliv na zdraví a vznik nemocí. Mezi faktory životního stylu se řadí způsob života tj. režim práce a odpočinku, pohybová aktivita, výživa, škodlivé návyky, ale také vzdělání, způsob zvládání stresu a společenské postavení. Podle Světové zdravotnické organizace životní styl ovlivňuje rozhodujícím způsobem …více
Abstract:
Lifestyle of people is one of the determinants of health. Is created from complex of factors that have influance on health and sicnesses. Factor of lifestyle is way of living, that includes regime of work and rest, physical activity, nutritions, bad habits, but also education, way of coping with stress and social status. According to the World Health Organization is lifestyle affected by quality of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2015
Zveřejnit od: 11. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŮRA, Tomáš. Životní styl vysokoškolských studentů. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2mn55q 2mn55q/2
11. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 8. 2015
Bulanova, L.
12. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.