Simona HEŘMANOVÁ

Bakalářská práce

Postavení žen v manažerských pozicích a způsoby sladění kariérních ambicí s hodnotami rodinného života.

The status of women in management and the ways of accommodating carrier ambitions with family life values.
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou postavení žen na vyšších řídících pozicích v organizacích. Jejich menšinové zastoupení v rámci nejvyšších pozic organizační hierarchie logicky vybízí k otázkám, proč ženy na daných postech chybějí, jak moc musí upozadit svoje mateřské a rodinné povinnosti, aby v těchto pozicích ve srovnání se svými mužskými kolegy obstály, nebo co jim brání v tom, aby takovou šanci …více
Abstract:
This work considers the dilemma of women in top management. Their minority representation in top management logically leads to questions why they are missing on those positions, how much do they have to suppress their maternal and family duties to have equal chances in competition with men, or what hinders them from even having a chance to such an advancement in their career? Unequal representation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEŘMANOVÁ, Simona. Postavení žen v manažerských pozicích a způsoby sladění kariérních ambicí s hodnotami rodinného života.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/