Martin Makovec

Disertační práce

Realitní IPO Teorie a empirie se zaměřením na polský trh

Real Estate IPOs. Theory and Analysis focused on the Polish market
Anotace:
Disertační práce se zabývá realitními IPO a má teoretickou a empirickou část se zaměřením na polský trh. Teoretická část práce poskytuje přehled myšlenkových proudů ve vztahu k IPO a třem známým jevům, které jsou s primárními emisemi akcií spojovány, tj. k podhodnocení emisního kurzu, dlouhodobě nižší výkonnosti a výskytu IPO ve vlnách. V případě krátkodobé a dlouhodobé výnosnosti IPO se jedná o teorie …více
Anotace:
statistického testování zamítnout nultou hypotézu o stejné či lepší výkonnosti realitních IPO nežli akciového indexu. Dlouhodobě horší výkonnost realitních IPO tedy nebyla potvrzena. Závěrečné dílčí testy opět zkoumaly vliv některých faktorů emise na jejich dlouhodobou výkonnost.
Abstract:
The doctoral thesis examines real estate IPOs and consists of a theoretical part and an empirical part focused on Polish market. The theoretical part offers an overview of theories concerning IPO and the three well-known phenomena related to initial public offerings, i.e. short term underpricing, long term overpricing and occurrence of IPO in waves. In case of short term underpricing and long term …více
Abstract:
ce, the test could not reject the null hypothesis about the same of better performance of the real estate IPOs compared to the WIG stock indice. Long term underperfomance was thus not confirmed in case of real estate IPOs. Subsequent tests were again investigating impact of several characteristics of the offerings on their long term performance.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Marek
  • Oponent: Petr Musílek, Jiří Fárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43246

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku

Práce na příbuzné téma