Bc. Michal OVČÁČÍK

Diplomová práce

Operační program Životní prostředí a jeho využití v projektech na území Olomouckého kraje v letech 2007-2011

The Operational Programme Environment and its utilisation within projects in the Olomoucký Region area in 2007-2011
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím prostředků z Operačního programu Životní prostředí v rámci Olomouckého kraje. Nejprve jsou popsány mechanismy financování projektů z fondů EU a jejich vliv na stav národních programů na financování životního prostředí. Jedna z kapitol popisuje fungování OPŽP a stav čerpání financí v rámci České republiky. Následující kapitoly jsou již zaměřeny přímo na Olomoucký kraj …více
Abstract:
This thesis deals with the use of funds from the Operational Programme of Environment in the Olomouc region. As first the mechanisms for financing projects from EU funds and their impact on the status of national programs for environmental funding are described. One chapter describes the role of OPŽP and the rate of drawing funds in the Czech Republic. The following chapters are aimed directly at the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OVČÁČÍK, Michal. Operační program Životní prostředí a jeho využití v projektech na území Olomouckého kraje v letech 2007-2011. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2mqgbn 2mqgbn/3
24. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.