Rudolf Gessner

Bakalářská práce

Finanční analýza Kiwi.com s.r.o.

Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy podniku Kiwi.com s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou představeny nástroje finanční analýzy. Praktická část se soustředí na představení analyzované společnosti a aplikování nástrojů finanční analýzy společně s interpretací výsledků.
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the elaboration of a financial analysis of the company Kiwi.com s.r.o. The thesis is divided into the theoretical part and the practical part. The theoretical part presents tools of financial analysis. The practical part focuses on presenting the analysed company, utilizing tools of financial analysis and interpreting results from the analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2020
Identifikátor: http://theses.cz/id/2mqkvc/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty