MUDr. Veronika Mičulková, Ph.D.

Disertační práce

Prevence infekce HIV

Prevention of HIV infection
Anotace:
Úvod: V posledních letech byl v České republice zaznamenán výrazný nárůst infekce HIV mezi mladými dospělými prostřednictvím sexuálního styku. Úloha prevence, kam patří sexuální výchova jako důležitý nástroj, je více než kdy aktuální. Úroveň znalostí a postojů v oblasti HIV/AIDS mezi adolescenty nebyla stanovena stejně jako základní charakteristiky výuky, Cílem naší studie bylo prozkoumat tuto oblast …více
Abstract:
Background: During last years, a significant increase of HIV infection throughout a sexual intercourse among young adults was reported in the Czech Republic. The issue of prevention, where sexual education belongs to an important preventive tool, is much more topical than ever before. The level of knowledge and attitudes in area of HIV/AIDS among adolescents has not been assessed so far as well as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2018
  • Vedoucí: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
  • Oponent: MUDr. Marie Kolářová, CSc., doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta