MUDr. Veronika Mičulková, Ph.D.

Doctoral thesis

Prevence infekce HIV

Prevention of HIV infection
Abstract:
Úvod: V posledních letech byl v České republice zaznamenán výrazný nárůst infekce HIV mezi mladými dospělými prostřednictvím sexuálního styku. Úloha prevence, kam patří sexuální výchova jako důležitý nástroj, je více než kdy aktuální. Úroveň znalostí a postojů v oblasti HIV/AIDS mezi adolescenty nebyla stanovena stejně jako základní charakteristiky výuky, Cílem naší studie bylo prozkoumat tuto oblast …more
Abstract:
Background: During last years, a significant increase of HIV infection throughout a sexual intercourse among young adults was reported in the Czech Republic. The issue of prevention, where sexual education belongs to an important preventive tool, is much more topical than ever before. The level of knowledge and attitudes in area of HIV/AIDS among adolescents has not been assessed so far as well as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 12. 2018
  • Supervisor: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
  • Reader: MUDr. Marie Kolářová, CSc., doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta