Daniel Vanček

Diplomová práce

Analýza kreditného rizika vo vybranom finančnom sektore

Analýza kreditního rizika ve vybraném finančním sektoru
Anotace:
Cílem této závěreční práce je poukázat, jak se analyzuje a řídí kreditní riziko ve vybraném finančním sektoru a prozkoumat jaké nástroje na řízení výšky kreditního rizika využívá analyzovaná společnost. Závěrečná práce je rozdělená do pěti kapitol. První kapitola se zaměřuje na charakterizování rizik, se kterými se finanční instituce střetnou při své obchodní činnosti. Druhá kapitole je zaměřena na …více
Abstract:
The objective of this thesis is to demonstrate how credit risk is analysed and regulated in the given financial sector and to explore which instruments for managing the level of credit risk are used by the selected enterprise. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is focused on the characterisation of risks encountered by financial institutions in their business activity. The …více
Abstract:
Cieľom tejto záverečnej práce je poukázať, ako sa analyzuje a riadi kreditné riziko vo vybranom finančnom sektore a preskúmať aké nástroje na riadenie výšky kreditného rizika používa analyzovaná spoločnosť. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na charakterizovanie rizík, s ktorými sa finančné inštitúcie stretávajú pri svojej obchodnej činnosti. Druhá kapitola je zameraná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: Luboš Fleischmann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72205