Mgr. Ludmila Horáková

Bakalářská práce

Inventář fondu K 2 Dělpe – Dělnická pekárna a cukrárna, z. s. s r. o., Brno v Archivu města Brna.

Inventory of an archive fund K 2 Dělpe – Dělnická pekárna, z. s. s r. o., Brno in the Brno city Archive.
Anotace:
Tato bakalářská práce je inventářem fondu K 2 Dělpe – Dělnická pekárna a cukrárna, z. s. s r. o., Brno uloženého v Archivu města Brna. Práce má pět kapitol: 1. úvod; 2. inventář (obsahuje také jmenný rejstřík); 3. kopie skartačního protokolu; 4. závěr a 5. seznam použitých pramenů a literatury.
Abstract:
This barchelor's thesis is an inventory of an archive fund K 2 Dělpe – Dělnická pekárna a cukrárna, z. s. s r. o., Brno deposited in the Brno city Archive. Thesis has five chapters: 1. introduction, 2. inventory (also includes name index), 3. copy of the report about shredding, 4. conclusion and 5. list of the used literature.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Oponent: Mgr. Jana Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta