Bc. Lenka Krupicová

Diplomová práce

Dopady deregulace nájemného v ČR

Impact of rent deregulation in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Dopady deregulace nájemného v ČR“ je zhodnocení dopadů deregulace nájemného, která v České republice probíhala v letech 2006 až 2012. První část je zaměřena na charakteristiku regulace a deregulace cen, vč. cen nájemného. Druhá část je věnována českému historickému vývoji regulace a deregulace cen a cen nájemného. Podstatou třetí části je vytvoření typologie možných dopadů …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Impact of rent deregulation in the Czech Republic” is to evaluate the impacts of rent deregulation, which took place in the Czech Republic between 2006 and 2012. The first part is focused on the characteristics of price regulation and deregulation, incl. rental prices. The second part is devoted to the Czech historical development of regulation and deregulation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta