Ing. Jakub Al Charragh

Bachelor's thesis

Politický marketing na příkladu vybrané volební kampaně

Political marketing on the example of selected election campaign
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití nástrojů politického marketingu hnutím ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013, zároveň analyzuje předvolební kampaň a volební výsledky. Objasňuje momenty, které byly zásadní pro úspěch hnutí ANO ve volbách. Text práce je rozdělen do dvou částí. První z nich se věnuje volbám, kampaním a jejich strategiím. Dále teoretickému …more
Abstract:
This thesis focuses on the use of the tools of political marketing by movement ANO in elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2013, simultaneously analyzes election campaign. Text of the thesis is divided into two parts. The first chapter is devoted to elections, campaigns and their strategies. Also defines the theory and origins of political marketing. In the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní