Ing. Jakub Al Charragh

Bakalářská práce

Politický marketing na příkladu vybrané volební kampaně

Political marketing on the example of selected election campaign
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití nástrojů politického marketingu hnutím ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013, zároveň analyzuje předvolební kampaň a volební výsledky. Objasňuje momenty, které byly zásadní pro úspěch hnutí ANO ve volbách. Text práce je rozdělen do dvou částí. První z nich se věnuje volbám, kampaním a jejich strategiím. Dále teoretickému …více
Abstract:
This thesis focuses on the use of the tools of political marketing by movement ANO in elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2013, simultaneously analyzes election campaign. Text of the thesis is divided into two parts. The first chapter is devoted to elections, campaigns and their strategies. Also defines the theory and origins of political marketing. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní