Ing. Tereza Brabencová

Diplomová práce

Politická situace Venezuely a její dopad na hospodářský rozvoj země

The political situation of Venezuela and it’s impact on the economic development of the country
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Politická situace Venezuely a její dopad na hospodářský rozvoj země“ je zhodnocení současné hospodářské a politické situace v zemi. Klíčové je posouzení, zda uskutečněné reformy přispívají k ekonomickému rozvoji země. První část je teoretická a uvádí přístupy k ekonomickému rozvoji a modely ekonomického růstu. Druhá část se zaměřuje na reformy uskutečněné za vlády Huga Cháveze …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The political situation of Venezuela and its impact on the economic development of the country“ is the evaluation of current economical and political situation in the country. The crucial point is to assess whether the implemented reforms conducive to economic development of the country. The first part is theoretical and mentions approaches to the economic development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Rosenberg
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta