Kristína Ištvániková

Bakalářská práce

Náklady podle jejich daňové uznatelnosti a vlivu na základ daně z příjmů

Expenses by their tax-allowability and by their impact on the corporate tax base
Abstract:
The thesis „Expenses by Their Tax-Allowability and by Their Impact on the Corporate Tax Base“ focuses on the impact of costs on the corporate income tax base and on tax optimalisation options in a chosen accounting entity. The theoretical part of this thesis defines selected costs based on their tax-allowability and introduces the aspects of selected methods of tax optimalisation. The costs of a chosen …více
Abstract:
Bakalárska práca „Náklady podle jejich daňové uznatelnosti a vlivu na základ daně z příjmů“ sa zaoberá vplyvom nákladov na základ dane z príjmu právnických osôb a možnosťami daňovej optimalizácie vo vybranej účtovnej jednotke. V teoretickej časti sú vymedzené vybrané daňové a nedaňové náklady a predstavené sú vybrané nástroje daňovej optimalizácie. V praktickej časti sú analyzované náklady vybraného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma