Theses 

Implementácia KPI metódou BSC v IT spoločnosti – Maroš Vongrej

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Maroš Vongrej

Diplomová práce

Implementácia KPI metódou BSC v IT spoločnosti

Implementace KPI metodou BSC v IT společnosti

Anotace: Diplomová práce se zabývá implementací klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) metodou Balanced Scorecard v IT společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část, která začíná kapitolou třetí, je zaměřena na definici pojmů týkajících se problematiky měření a řízení výkonnosti. Čtvrtá kapitola dále představuje metodu Balanced Scorecard a její jednotlivé perspektivy. V další části jsou představeny typy ukazatelů a blíže se zaměřuje na popis KPI. Praktická část aplikuje poznatky získané v teoretické části do praxe prostřednictvím jejich využití v modelové společnosti IT Firma. V šesté kapitole je analyzován současný stav společnosti definované strategické cíle, KPI a strategická mapa. Sedmá kapitola je zaměřena na implementaci navrženého řešení do grafické podoby ve formě aplikace v prostředí QlikView.

Abstract: Diploma thesis deals with the implementation of Key Performance Indicators (KPIs) throught the Balanced Scorecard method in IT company. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the definition of terms related to the Performance Measurement and the Performance Management. The fourth chapter presents the Balanced Scorecard and its perspectives. The next section deals with the types of indicators and furhter focuses on the KPIs description. The practical part applies the theoretical knowledge gained in previous chapters into practice. The sixth chapter focuses on the analysis of the current position of the company and defines its strategic objectives, KPIs and strategic map. The seventh chapter focueses on the implementation of the solution in graphical form as application in QlikView.

Abstract: Diplomová práca sa zaoberá implementáciou kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) metódou Balanced Scorecard v IT spoločnosti. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť, ktorá začína treťou kapitolou, je zameraná na definíciu pojmov týkajúcich sa problematiky merania a riadenia výkonnosti. Štvrtá kapitola ďalej predstavuje metódu Balanced Scorecard a jej jednotlivé perspektívy. V ďalšej časti sú predstavené typy ukazovateľov a bližšie sa zameriava na popis KPI. Praktická časť aplikuje poznatky získané v teoretickej časti do praxe prostredníctvom ich využitia v modelovej spoločnosti IT Firma. V šiestej kapitole je analyzovaný súčasný stav spoločnosti, definované strategické ciele, KPI a strategická mapu. Siedma kapitola je zameraná na implementáciu navrhnutého riešenia do grafickej podoby vo forme aplikácie v prostredí QlikView.

Klíčová slova: Balanced Scorecard, QlikView, Business Intelligence, KPI, Performance Management

Keywords: QlikView, Business Intelligence, KPI, Performance Management, Balanced Scorecard

Klíčová slova: KPI, Balanced Scorecard, Performance Management, Business Intelligence, QlikView

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Pour
  • Oponent: Miroslav Bauer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40795

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:59, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz