Jiří SOUČEK

Diplomová práce

Plán odpadového hospodářství krajského města Hradec Králové

The Waste Management Plan of the Regional City of Hradec Králové
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nakládáním s komunálními odpady na území krajského města Hradec Králové. V práci je zhodnoceno odpadové hospodářství krajského města Hradec Králové, představované svozem, tříděním, využitím a odstraněním komunálního odpadu produkovaného obyvateli města a dalšími subjekty ve městě zapojenými vlastními odpady podobnými komunálnímu do odpadového hospodářství města. Úvodní kapitoly …více
Abstract:
The diploma thesis deals with municipal waste management in the regional town of Hradec Králové. The thesis evaluates the waste management of the regional city of Hradec Králové, represented by the collection, sorting, utilization and removal of municipal waste produced by the inhabitants of the city and other entities in the city involved in municipal waste similar to the municipal waste management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Richter, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUČEK, Jiří. Plán odpadového hospodářství krajského města Hradec Králové. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství