Michael HANUŠ

Diplomová práce

Problematika umělého přerušení těhotenství z pohledu Evropského soudu pro lidská práva

Artificial termination of pregnancy from the perspective of the European Court of Human Rights
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou umělého přerušení těhotenství. Práce je rozdělena na dvě části. První část velmi obecně uvádí do etických a právních aspektů umělého přerušení těhotenství, dále seznamuje se čtyřmi typy právních úprav umělého přerušení těhotenství jednotlivých států světa se zaměření na členy Rady Evropy. Blíže seznamuje s platnou právní úpravou v České republice. Druhá část …více
Abstract:
The thesis deals with the legal regulation of abortion from the perspective of The European Court of Human Rights. It is divided into two parts. The first part introduces, in general, the ethical and legal aspects of artificial termination of pregnancy, and also inform about four types of legal regulation of abortion in the countries around the world with a special focus on members of the Council of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANUŠ, Michael. Problematika umělého přerušení těhotenství z pohledu Evropského soudu pro lidská práva. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/