Ondřej Juračka

Diplomová práce

Krematorium s inovovaným pohledem na pohřební kulturu

Crematorium with innovative view of the funeral culture
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Krematorium s inovovaným pohledem na pohřební kulturu“ ve studijním oboru Architektura a stavitelství vychází z vypracovaného projektu v předmětu Ateliér architektury III, kde výstupem byl návrh veřejného prostoru. Výsledkem je vypracovaný projekt krematoria v Novém Jičíně, složený z kulturní a technologické části, jehož součástí je soubor nezbytných staveb včetně řešení veřejného …více
Abstract:
Diploma thesis called „Crematorium with innovative view to funeral culture“ is based on project designed during winter semester the result of which was a proposal of public space and also is based on project “Creation of ideological preconditions for contemporary absolute cremation architecture influencing modern ways and ethic of burial based on cremation” (supported by means of the VŠB-TUO Student …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Klára Frolíková Palánová
  • Oponent: Martin Náhlovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství