Mgr. et Mgr. Lubomír Daněk

Bakalářská práce

Preventivní projekt dopravní výchovy pro žáky prvního stupně základních škol

A project of prevention in the education of transport for pupils of first grade elementary schools
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje dopravní výchově, zejména pak dopravní výchově realizované v rámci různých preventivních programů Policie České republiky na základních školách. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor aktuální dopravní situace a na dopravní výchovu v České republice. V praktické části je pak zpracován projekt dopravní výchovy pro žáky prvního stupně základních škol.
Abstract:
Bachelor thesis focuses on traffic education, traffic education in particular, realized through various prevention programs of the Czech Police in elementary schools. The theoretical part is aimed to analyze the current traffic situation and traffic education in the Czech Republic. The practical part is the project of road safety education for pupils of elementary school.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Pavel Konupčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta