Martina ZELENÁ

Diplomová práce

Vývoj a současná praxe vydávání obecně závazných vyhlášek města Šumperka a posouzení správnosti tohoto postupu

Development and current practice of issuing generally binding ordinances of Sumperk and appraisal of accuracy of this issuing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou obecně závazných vyhlášek vydávaných v samostatné působnosti obce Šumperk, města ležícího na severní Moravě. V práci jsou čtenáři seznámeni nejprve s jednotlivými vyhláškami a dále s právní úpravou, která se obecních předpisů týká. Jednotlivé zákony o obcích jsou představeny v souvislosti s jejich platností a účinností. Nejprve je popsán zákon č. 367/1990 Sb …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of generally binding ordinances issued by an independent scope of municipality Sumperk, a town located in the Northern Moravia. At first readers are familiarized with each ordinance and then with the legislations that concern the municipal regulations. Each law about the municipalities are introduced in the connection with its validity and legal effectivity. First there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015
Zveřejnit od: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELENÁ, Martina. Vývoj a současná praxe vydávání obecně závazných vyhlášek města Šumperka a posouzení správnosti tohoto postupu. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 6. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2nftlp 2nftlp/2
30. 6. 2015
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.