Tomáš Januščák

Bachelor's thesis

Akciové trhy a investovanie

Stock Markets and Investing
Abstract:
Bachelor thesis deals with the stock market as part of the financial system, stock-index defined theory, analyzes the development of long-term historical aspect, factors influencing their development, represents an issue of investing in the stock markets, the main risks of investing in an effort to bring comprehensive, easily and neatly arranged information based on theoretical inputs from literature …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá akciovým trhom ako súčasťou finančného systému, definuje teóriu akciových indexov, analyzuje ich vývoj z dlhodobého historického aspektu, faktory vplyvu na ich vývoj, predstavuje problematiku investovania na akciových trhoch, hlavné riziká investovania, v snahe priniesť komplexné, jednoducho a prehľadne usporiadané informácie na základe teoretických vstupov z odbornej literatúry …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2014
  • Supervisor: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK