Bc. Simona TOMÍČKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Názory všeobecných sester na systém ošetřovatelského vzdělávání v České republice

Opinions of nurses on the education system in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem zkoumání byly názory všeobecných sester, které odpovídaly na otázky k systému vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice, na jejich osobní zkušenosti a prožitky spojených se studiem, vzdělávání v průběhu výkonu jejich profese, vzdělávání praktických sester a kompetence praktických a všeobecných sester. Participanty studie byli nelékařští zdravotničtí pracovníci pracující …více
Abstract:
The subject of the research were the opinions of general nurses, who answered questions in the areas of the system of education of non-medical health workers in the Czech Republic, their personal experience and experiences related to study, education during their profession, education of practical nurses and competences of practical and general nurses. Participants in the study were non-medical health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÍČKOVÁ, Simona. Názory všeobecných sester na systém ošetřovatelského vzdělávání v České republice. Olomouc, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2ng9rc 2ng9rc/2
20. 4. 2022
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.