Bc. Eva Havránková

Diplomová práce

Kognitivní přístup v diagnostice jazykových funkcí u dospělých osob

Cognitive Approach in Language Function Diagnostic in Adulthood
Anotace:
Diplomová práce se v teoretické části zabývá jazykovými funkcemi a jejich narušením afázií z pohledu vývojové psychologie, lingvistiky, kognitivní neuropsychologie a neurologie. Uvádí základní charakteristiku afázie a stručný přehled diagnostických testů. Náplní výzkumu je analýza jazykových funkcí zdravých osob v dospělosti na základě Vyšetření fatických funkcí. Výsledkem jsou doporučení pro praxi …více
Abstract:
The Master's thesis deals with the language functions and their impairment aphasia from the point of view of developmental psychology, linguistic, cognitive neuropsychology and neurology. It describes basic characteristic of aphasia and brief summary of diagnostic tests in theoretical part. The research consists in an analysis of the language functions of the health people in adulthood with the use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma