Bc. Barbora Šálová

Diplomová práce

Slzný film a oční povrch v populaci pacientů s kataraktou

Tear Film and Ocular Surface within the Population Suffering from Cataracts
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem slzného filmu a povrchu oka u pacientů, kterým byla diagnostikována katarakta a kterým byla následně provedena operace katarakty metodou fakoemulsifikace. Diplomová práce je tvořena částí teoretickou a praktickou. Na začátku teoretické části je krátce popsána anatomie struktur souvisejících se slzným filmem. Další kapitola se věnuje slznému filmu, jeho struktuře …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the subject of tear film and eye surface in patients who were diagnosed with cataract and who were subsequently subjected to cataract surgery using the phacoemulsification. The thesis consists of theoretical and practical parts. At the beginning of the theoretical part the anatomy of tear film-related structures is briefly described. The next chapter deals with the tear …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: MUDr. Magdaléna Bočková
  • Oponent: doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie