Bc. Pavel Falář

Diplomová práce

Insolvenční řízení malých a středních podniků

Insolvency of small and medium-sized enterprises
Anotace:
Téma diplomové práce se věnuje insolvenčnímu řízení malých a středních podniků. Práce je rozdělena do dvou nosných částí, a sice teoretické a praktické. První část obsahuje teoretická východiska. První kapitola popisuje pojem insolvenčního práva a insolvenčního řízení a vymezuje základní relevantní pojmy. Druhá kapitola pojednává o zásadách insolvenčního řízení prostupujících insolvenční řízení. Třetí …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is insolvency of small and medium-sized enterprises. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The first part contains a theoretical basis for practical research. The first chapter describes the concepts of insolvency law and insolvency proceeding and defines the basic relevant terminology. The second chapter covers the principles of insolvency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní