Bc. Jana LEBEDOVÁ

Diplomová práce

Projekt optimalizace rozvozových tras v distribuční společnosti XY, s.r.o.

The project of optimization of distribution routes in the distribution company XY, Ltd.
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je snížit náklady v distribuční společnosti XY, s.r.o. pomocí optimalizačních metod. Teoretická část je zaměřena na operační analýzu, především pak na problém obchodního cestujícího a síťovou analýzu. Analytická část charakterizuje a analyzuje společnost, přičemž důraz je kladen na distribuci zboží touto společností. V projektové části je nejprve navržen přesun dvou současných …více
Abstract:
The main aim of this dissertation is to reduce the costs incurred by XY, Ltd, a distribution company, by using optimization methods. The theoretical section focuses on operational analysis, specifically the traveling salesman problem and network analysis. The analytical section defines and analyses the business, with a particular focus on the distribution of goods by the company. The practical section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 21211

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Kolčavová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEBEDOVÁ, Jana. Projekt optimalizace rozvozových tras v distribuční společnosti XY, s.r.o.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika