Bc. Martina Tökölyová

Diplomová práce

Specifika personálního řízení v malém podniku se zaměřením na proces získávání a výběr zaměstnanců

The specifics of process of obtaining and selecting employees in the small companies
Anotace:
Diplomová práce se zabývá procesem získávání a výběru zaměstnanců v malých firmách. Hlavní výzkumná otázka zní: „Jakým způsobem a kým je zajištěn proces získávání a výběru zaměstnanců v malých firmách a jaká jsou specifika personálního řízení v malých firmách?“ Cílem této práce je popsat proces získávání a výběru zaměstnanců v malých podnicích výrobního charakteru. Současně také na základě studia literatury …více
Abstract:
This master’s thesis is concerned with process of obtaining and selecting employees in the small companies. The main research question is: In what manner and who is responsible for assuring the process of obtaining and selecting employees in the small companies and are there any specifics? Main goal of this thesis is to describe this process with focus on production companies. Simultaneously, on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií