Bc. Martina Tökölyová

Master's thesis

Specifika personálního řízení v malém podniku se zaměřením na proces získávání a výběr zaměstnanců

The specifics of process of obtaining and selecting employees in the small companies
Abstract:
Diplomová práce se zabývá procesem získávání a výběru zaměstnanců v malých firmách. Hlavní výzkumná otázka zní: „Jakým způsobem a kým je zajištěn proces získávání a výběru zaměstnanců v malých firmách a jaká jsou specifika personálního řízení v malých firmách?“ Cílem této práce je popsat proces získávání a výběru zaměstnanců v malých podnicích výrobního charakteru. Současně také na základě studia literatury …more
Abstract:
This master’s thesis is concerned with process of obtaining and selecting employees in the small companies. The main research question is: In what manner and who is responsible for assuring the process of obtaining and selecting employees in the small companies and are there any specifics? Main goal of this thesis is to describe this process with focus on production companies. Simultaneously, on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií