Bc. Judita Jagušáková

Bachelor's thesis

Integrovaná marketingová komunikácia podniku

Integrated marketing communication
Abstract:
The main goal of this bachelor paper is to define principles and the whole application process of integrated marketing communication and practise this information on a real existing company. The first part of the paper consists of an introduction to issues of marketing communication, meaning, value and need for integrated marketing communication together with its stages and principles. The second chapter …more
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je definovať princípy a jednotlivé kroky aplikačného procesu integrovanej marketingovej komunikácie, a praktikovať tieto poznatky na skutočnej reálnej spoločnosti. Prvá časť práce tvorí úvod do problematiky marketingovej komunikácie, význam a potrebu integrovanej marketingovej komunikácie spolu s jej etapami a princípmi. V druhej časti je obsiahnutý celý nikdy sa nekončiaci …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 7. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2008
  • Supervisor: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní