Mgr. Petra Koláčková

Bakalářská práce

Oceánská pohádka

Oceanic Fairy-Tale
Anotace:
Bakalářská práce „Oceánská pohádka“ pojednává o možnostech klasické kreslené animace a její kombinace s dnešními vektorovými animačními postupy. Formou krátkého animovaného filmu – pohádky,ve které jsem se nechala inspirovatfolklorem a mytologiíOceánie,jsem se pokusila spojením dvou odlišných animačníchmetod přiblížit drsnou poetiku a přetrvávající archaické symboly tohoto vzdáleného a neznámého ostrovního …více
Abstract:
My Bachelor thesis “The Oceanic Fairy-tale” deals with possibilities of the classic animated cartoon in combine with today vector animation technologies. In a form of a short animated movie – Fairy-tale,in which I was inspired with the folklore and the mythology of Oceania,I tried to put near, by the connection of the two different animated techniques, the rough poetics and the persisting archaic symbols …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: MgA. Jana Francová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta