Bc. Jan SOVA

Diplomová práce

Návrh funkčního P&ID strojovny turbíny 250 MW\nl{}se zaměřením na tlakové ztráty v regeneračních odběrech

Anotace:
Diplomová práce obsahuje návrh zapojení P&ID strojovny parní turbíny v rozsahu turbíny, VT regenerace, NT regenerace a napájecí nádrže. Dále je provedeno dimenzování potrubí pro regenerační odběry. V poslední části je proveden výpočet tlakových ztrát odběrů pro nízkotlakou regeneraci. Výpočet je proveden s konstantními parametry protékajícího média, dále je zopakován s parametry závislými na tlaku …více
Abstract:
This diploma work is focused on design of process and instrumentation diagram of steam turbine. Next part contains calculation of pressure drops in steam extraction pipelines for low pressure heaters. The calculation is executed in different ways. First calculation is with pressure independent parameters. Second calculation is with pressure depended parameters. In the last part is paid attention to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Křenek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOVA, Jan. Návrh funkčního P&ID strojovny turbíny 250 MW\nl{}se zaměřením na tlakové ztráty v regeneračních odběrech. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/