Ing. Jana Pazúriková

Disertační práce

Accelerating Chemical Simulation through Model Modification

Accelerating Chemical Simulation through Model Modification
Anotace:
Počítačové modelovanie a simulácie pomáhajú výskumu v mnohých oblastiach vedy. Ponúkajú nový uhol pohľadu pre teórie a nové možnosti pre experimenty, čo využívajú predovšetkým prírodné vedy. V oblasti simulácií chemických procesov je nesmierne užitočnou výpočetnou metódou molekulová dynamika. V jej simuláciách sa častice pohybujú kvôli svojej potenciálnej a kinetickej energii. Charakter a vlastnosti …více
Abstract:
Computer modeling and simulations have supported research in almost all scientific areas. Especially for life sciences, they offer new insights for thinking and new possibilities for experimenting. One of the most powerful computational methods available in simulations regarding chemical processes is molecular dynamics. In this type of simulations, particles move due to their potential and kinetic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 4. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika

Práce na příbuzné téma