Michal Trudič

Bakalářská práce

Finančné riadenie v podniku jednotlivca

Financial management in a sole proprietorship
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the issue of financial management with special attention paid to financial analysis itself, the main role of which is to provide a true and realistic image of the company’s management as well as the strengths and weaknesses. In this bachelor’s thesis I deal with the financial analysis of the company TRUDIČ, s.r.o. I use the data provided in the balance sheets and the …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou finančného riadenia s dôrazom na samotnú finančnú analýzu, ktorej hlavnou úlohou je poskytnúť verný a pravdivý obraz o hospodárení podniku, zhodnotiť jeho silné a slabé stránky. V bakalárskej práci sa venujem finančnej analýze spoločnosti TRUDIČ, s.r.o.. Údaje čerpám z poskytnutých výkazov súvahy a výkazu ziskov a strát za roky 2006-2009. V prvých kapitolách …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michal Hadbavný, CSc.
  • Oponent: Ing. Karolína Červená, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře