Lukáš Kus

Bakalářská práce

Seminář studenti studentům: Umělecké zastupování

Seminar Students to Students: Artistic management
Anotace:
Projektová dokumentace využívá základní projektové nástroje nutné k realizaci projektu a výběrově pracuje s těmi, které jsou vhodné pro realizaci výukového semináře pro studenty středních uměleckých škol.
Abstract:
Project documentation uses basic project management tools needed for realisation of project and selectively works with these what are appropriate for realisation of educational seminar for student of high schools with focus on arts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jana Vondráčková
  • Oponent: Mgr. Zuzana Ježková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/tjf3u/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební manažerství