Marek MATURA

Bachelor's thesis

Terapeutické postupy u vysoké transverzální míšní léze v chronickém stádiu onemocnění

Therapeutic procedures with high spinal cord lesion in a chronic stage of the disease
Abstract:
Bakalářská práce rozvádí problematiku poranění míchy, a to převážně v krčním úseku. V teoretické části popisuje jednotlivé traumatologické úrazy, které mohou při nehodě nastat, a v reakci na ně také primární změny vyvstávající v případě postižení míchy a typy jejího poranění. Následná problematika se zabývá sekundárními změnami, které vzápětí vyvstávají, včetně míšního šoku. Praktická část shrnuje …more
Abstract:
Bachelor thesis elaborates on the problems after spinal cord injury mainly in the cervical section. The theoretical part describes the various trauma injuries that can occur in an accident. It also describes the primary changes that occur when a spinal cord lesion happend and the types of injuries. Subsequent issues addressed by the secondary changes that occur after a spinal cord injury as a result …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015
Accessible from:: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Zdeňka Krhutová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATURA, Marek. Terapeutické postupy u vysoké transverzální míšní léze v chronickém stádiu onemocnění. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta