Theses 

Populismus a euroskepticismus politických stran ve středovýchodní Evropě – Martin RYBÁR

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin RYBÁR

Bakalářská práce

Populismus a euroskepticismus politických stran ve středovýchodní Evropě

Political parties populism and euroskepticism in Central East Europe

Anotace: Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat a porovnat euroskepticismus a populismus vybraných pravicových politických stran ve středovýchodní Evropě. Struktura práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část se zabývá teoretickým vymezením, popsáním a přiblížením euroskepticismu. Část následující se věnuje koncepci populismu a jeho projevům. Další část se skládá ze tří podkapitol, kde jsou na jednotlivých politických stranách daného prostoru středovýchodní Evropy ukázány jejich euroskeptické a populistické politiky. Pro naplnění tohoto modelu byly vybrány následující politické strany: Občanská demokratická strana za Českou republiku, Slovenská národní strana za Slovensko a Fidesz za Maďarsko. Poslední část se pak zabývá komparací projevů euroskepticismu a populismu v těchto stranách. Poznatky této práce bude možno využít při rozsáhlejších a hlubších analýzách populismu nebo euroskepticismu i v širším evropském prostoru.

Abstract: This bachelor thesis is concerned to describe and to compare euroscepticism and populism in selected right-wings political parties in centreal-east Europe. Thesis is classified in four main parts. First one is based on theoretical determination, clarification and explanation of euroscepticism. Next part deals with the conception of populism and its manifestation. Further chapter is splited in three other chapters, which look into individualy chosen political parties to demonstrate their characteristic features of euroscepticism and populism. For filling of this model were chosen the following political parties: Občanská demokratická strana for Czech Republic, Slovenská národní strana for Slovakia and FIDESZ for Hungary. Last part is occupied with comparison of attributes of euroscepticism and populism in theese political parties.

Klíčová slova: euroskepticismus, populismus, pravice, politická strana, středovýchodní Evropa, ODS, Slovenská národní strana, Fidesz, Evropská unie, proti-imigrantská politika, oblíbenost, populistická rozhodnutí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50806 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

RYBÁR, Martin. Populismus a euroskepticismus politických stran ve středovýchodní Evropě. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:40, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz