Martin RYBÁR

Bakalářská práce

Populismus a euroskepticismus politických stran ve středovýchodní Evropě

Political parties populism and euroskepticism in Central East Europe
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat a porovnat euroskepticismus a populismus vybraných pravicových politických stran ve středovýchodní Evropě. Struktura práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část se zabývá teoretickým vymezením, popsáním a přiblížením euroskepticismu. Část následující se věnuje koncepci populismu a jeho projevům. Další část se skládá ze tří podkapitol, kde jsou na …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned to describe and to compare euroscepticism and populism in selected right-wings political parties in centreal-east Europe. Thesis is classified in four main parts. First one is based on theoretical determination, clarification and explanation of euroscepticism. Next part deals with the conception of populism and its manifestation. Further chapter is splited in three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYBÁR, Martin. Populismus a euroskepticismus politických stran ve středovýchodní Evropě. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická