Petra JANÍKOVÁ

Master's thesis

Učivo o teritoriálních dialektech v hodinách českého jazyka

Learning about territorial dialects in Czech language lessons
Abstract:
Klíčovým tématem diplomové práce je zařazování učiva o útvarech národního jazyka a zejména dialektů do vyučovacího procesu předmětu Český jazyk a literatura. Tato část je realizována na základě rozhovorů s audiozáznamem, které poskytli pedagogové vybraných škol v oblasti Slovácka a Hlučínska. Součástí práce je teoretický pohled na český jazyk jako vyučovací předmět a na význam učiva o českém národním …more
Abstract:
The main theme of this master's thesis is the inclusion of the curriculum on national language formations and especially dialects into the teaching process of the subjekt Czech Language and Literature. This part is based on an interview with audio recording provided by teachers od selected schools in the region of Slovácko and Hlučínsko. The thesis includes a theoretical view of the Czech Language …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 5. 2020
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANÍKOVÁ, Petra. Učivo o teritoriálních dialektech v hodinách českého jazyka. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta