Bc. Eva Krušoftová

Bakalářská práce

Marketingové nástroje POP (Point-of-purchase)

POP (point of purchase) Marketing tools
Anotace:
Pod pojmem POP (point of purchase) materiály rozumíme širokou skupinu prostředků určených k podpoře prodeje daného konkrétního produktu či skupiny produktů. Jsou nejdůležitější z hlediska ovlivnění zákazníka, a proto se na ni v současnosti zaměřuje většina velkých firem. V této práci bude shrnuta velká většina v současnosti používaných POP marketingových prostředku, a čtenářům poslouží jako základ …více
Abstract:
Under lexical phrase POP (point of purchase) materials we understand wide variety of media determinated to sales promotions to given particular product or group of products. The materials are most important from affecting of consumer view, that is why most of major firms is focused on it at this time. In this compilatory work will be summarized majority of POP marketing tools used today and will serve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Urbánek
  • Oponent: Ing. Tibor Takács

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting