Jana Poupová

Diplomová práce

Náboženství a náboženské symboly v reklamě

Religion and Religious Symbols in Advertising
Anotace:
Diplomová práce se zabývá použitím náboženské tématiky a náboženských symbolů v reklamách, zejména na komerční produkty. Cílem diplomové práce je identifikovat postoje českých spotřebitelů vůči reklamám obsahujícím náboženské symboly, včetně identifikace vlivu náboženské víry na tyto postoje. Dílčím cílem práce je na základě expertních rozhovorů s členy Rady pro reklamu a dalšími odborníky posoudit …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of religious themes and religious symbols in advertising, especially in adverts for commercial products. The goal of the diploma thesis is to identify the attitudes of Czech consumers towards advertisements containing religious symbols, including the identification of the influence of religious faith on these attitudes. The partial goal of the thesis is to assess …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2021
  • Vedoucí: Václav Stříteský
  • Oponent: Jan Koudelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82147