Imrich Kohút

Diplomová práce

Finanční analýza Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici/The financial analysis of Masaryk Municipal Hospital in Jilemnice

Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je provést finanční analýzu a zhodnotit finanční zdraví zdravotnického zařízení Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, s využitím vybraných metod finanční analýzy. Získané výsledky jsou následně okomentovány s ohledem na neziskový charakter nemocnice. Analyzovány budou účetní výkazy za posledních pět let, především tedy výroční zprávy a účetní závěrky z let 2008 …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to perform the financial analysis and evaluate the financial health of medical facility Masaryk Municipal Hospital in Jilemnice, using selected methods of financial analysis. Results are commented with regard to the nonprofit nature of the hospital. It will be analyzed financial statements for the last five years, ie primarily annual reports and financial statements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Identifikátor: http://theses.cz/id/2oai5a/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Magisterský studijní program / obor:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu / Podnikání a management v průmyslu