Bc. Markéta Chelíková

Bakalářská práce

Čokoláda - Výukový text tématického celku kakao a čokoláda

Chocolate - the instruction text for a topic cocoa and chocolate
Anotace:
Anotace Poptávka po čokoládě se sále zvyšuje a je velmi používanou surovinou v cukrářské výrobě, proto jsem zpracoval výukový text – Čokolád, který se zaobírá pěstováním, zpracováním, historií, technologií výroby čokolády, nejznámějšími druhy čokolád a náplní, způsoby a kritériemi hodnocení.
Abstract:
Annotation The demand of chocolate is increasing these days. Chocolate is used very much in the confectionary production. I have made a text for teaching this topic – The Chocolate. It deals with growing, history and technology of processing chocolate, the best known kinds of chocolate and fillings, the methods and criteria of their evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta