Theses 

Vývoj nástrojů audiovizuální reklamy – Bc. Andrey Ryzhkov

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Andrey Ryzhkov

Bakalářská práce

Vývoj nástrojů audiovizuální reklamy

Development of Tools Audiovisual Advertising

Anotace: Práce je věnována audiovizuální reklamě jako nejdůležitějšímu propagačnímu prostředku. Bakalářská práce je rozdělená do dvou částí. První část je věnována tvorbě teoretického základu zkoumané problematiky. Poslední část je zaměřená na analýzu audiovizuální reklamy v současné době. Hlavním cílem práce je provedení analýzy vývoje nástrojů audiovizuální reklamy a nastolení vlastních představ o vývoji budoucích trendů. V práci našla uplatnění celá řada vědeckých metod – analýza, komparace a literární rešerše předních českých a zahraničních autorů. Bakalářská práce je určena pro široký okruh čtenářů zajímajících se o reklamu.

Abstract: The work is dedicated to audiovisual advertising as the most important promotional tool. The thesis is divided into two parts. The first part is dealing with creation of the theoretical basis for the research part. The last part is focused on the analysis of the audio-visual advertisement. The main aim of this work is to analyze the development of tools audiovisual advertising and establish their own assumptions about future trends. The work used wide range of scientific methods - analysis, comparison and literature review leading Czech and foreign authors. The thesis is intended for a wide range of readers interested in advertising.

Klíčová slova: Audiovizuální reklama, internet, textová reklama, grafická reklama, e-mailová reklama.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz