Ing. Jitka Řiháčková

Bakalářská práce

Optimalizace kapitálové struktury vybraného podniku

The optimalization of capital structure of choosen company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Optimalizace kapitálové struktury ve vybraném podniku“ je analýza struktury kapitálu a jejích navrhnutých variant na základě různých přístupů k optimalizaci kapitálové struktury. V první části jsou uvedeny základní pojmy a teorie optimalizace kapitálové struktury. V druhé části této práce jsou teoretické poznatky využity při analýze konkrétního podniku.
Abstract:
The goal of the bachelor thesis “The optimalization of capital structure of choosen company” is analysis of capital structure and its created variants based on different approaches to optimalization of capital structure. In the first part there are listed basic concepts and theories of the capital structure optimalization. In the second part theoretical knowledge are used for the analysis of choosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta