Ing. Jitka Řiháčková

Bachelor's thesis

Optimalizace kapitálové struktury vybraného podniku

The optimalization of capital structure of choosen company
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Optimalizace kapitálové struktury ve vybraném podniku“ je analýza struktury kapitálu a jejích navrhnutých variant na základě různých přístupů k optimalizaci kapitálové struktury. V první části jsou uvedeny základní pojmy a teorie optimalizace kapitálové struktury. V druhé části této práce jsou teoretické poznatky využity při analýze konkrétního podniku.
Abstract:
The goal of the bachelor thesis “The optimalization of capital structure of choosen company” is analysis of capital structure and its created variants based on different approaches to optimalization of capital structure. In the first part there are listed basic concepts and theories of the capital structure optimalization. In the second part theoretical knowledge are used for the analysis of choosen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta