Bc. Ilona Sedmidubská

Bakalářská práce

Postavení osob se sluchovým postižením na trhu práce v kraji Vysočina

Position of the People with Hearing Disabilities in the Labour Market in the Vysočina Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku profesního uplatnění osob se sluchovým postižením na trhu práce, konkrétně v kraji Vysočina. Práce sestává ze tří kapitol. První kapitola je věnována stručnému nastínění problematiky sluchového postižení, tedy vymezení sluchového postižení s ohledem na klasifikaci, způsoby komunikace jedinců se sluchovým postižením, protetickou péči, možnosti jejich …více
Abstract:
Bachelor thesis „Position of the People with Hearing Disabilities in the Labour Market in the Vysočina Region“ is divided into three main chapters. The first chapter is focused on the main issue of hearing impairment and its classification. Hereafter, the various options of communication ways of people with hearing disabilities are described. The availability of prosthetic care, possibilities of education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta