Bc. Ludmila Urbancová, DiS.

Diplomová práce

Pracoviště jako místo učení a vzdělávání

Workplace as a place of learning and education
Anotace:
Magisterská diplomová práce pojednává o pracovišti jako o místě učení a vzdělávání. Přináší názory zaměstnanců veřejné sféry na učení a vzdělávání na pracovišti. Zaměřuje se především na to, jakým způsobem vnímají zaměstnanci veřejného sektoru učení a vzdělávání na pracovišti, zda považují pracoviště za místo …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the workplace as a place of learning and education. Bringing the views of public sector employees on learning and education in the workplace. It focuses mainly on how public sector employees perceive learning and education in the workplace, whether they consider the workplace as a place of learning and education, and whether there are any motivational processes or barriers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta