Bc. Pavla Vašíčková

Bakalářská práce

Hravé pohybové aktivity s náčiním v mateřské škole

Playful Physical Activities with Equipment in Kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce Hravé pohybové aktivity s náčiním v mateřské škole je určena především učitelkám mateřských škol jako metodický materiál, který mohou využívat při každodenních činnostech s dětmi. Informace jsou uspořádány do teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje poznatky vztahující se k dítěti předškolního věku, RVP PV a jednotlivým náčiním, které je možné využívat v mateřské škole …více
Abstract:
Bachelor thesis Playful Physical Activities with Equipment in Kindergarten is intended primarily for teachers from kindergarten as a methodical material, which they can use in everyday activities with children. Informations are organised into theoretical and practical parts. The theoretical part contains informations relating to the child of preschool age, RVP PV and various equipment that can be used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta