Bc. Nikola Stiskálková

Master's thesis

Udržitelnost v praxi podniků

Sustainability in the corporate practice
Anotácia:
Tato diplomová práce má za cíl analýzu současné situace udržitelného rozvoje v souvislosti s jednorázovými plastovými obaly a produkty v nich balenými z pohledu spotřebitelů i podniků, které tento typ obalů prodávají. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část přibližuje koncept dlouhodobě udržitelného rozvoje a problematiku jednorázových plastových obalů. V rámci praktické …viac
Abstract:
This diploma thesis aims to analyse current situation of Sustainable development in the context of single-use plastic packaging and products packed in these packagings. Situation is analysed from the view of consumers as well as companies selling these single-use plastic products. There are two parts of the thesis, theoretical and practical. The theoretical part describes the concept of Sustainable …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedúci: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Švecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta